Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีนปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 2021年威吉达丕塔雅学校春节活动

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระก …

Read More »

VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสา …

Read More »

โรงเรียนวิจิตราพิทยาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือห้องเรียนพันธมิตร กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์(PIM)

โรงเรียนวิจิตราพิทยาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ …

Read More »