Breaking News
Home / ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

  • สีขาว  หมายถึง  ความสะอาด ความบริสุทธิ์ ความพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดวิชาความรู้
  • สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื่น ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ ผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนวิจิตราพิทยา คือมณฑลทหารบกที่ 6 ( ปัจจุบันคือ มณฑลทหารบกที่ 22 )

  

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

  • ต้นประดู่