Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / ประกาศแจ้งมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค 19

ประกาศแจ้งมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค 19

 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเปิดเรียนแบบ ON – Site
🔔กรณีนักเรียนที่มีญาติหรือผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัด
✅ ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน นับจากวันที่ 14-28 มิ.ย. 64
✅ ไม่ต้องมาโรงเรียน
📍โดย “นักเรียนต้องแจ้งชื่อกับครูที่ปรึกษา
ส่วนนักเรียนที่ไม่มีญาติหรือผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัด
✅ มาเรียนตามปกติ

ประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง…

 

Check Also

การประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวนอ่าน : 1,0 …