Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมวันตรุษจีนปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 2021年威吉达丕塔雅学校春节活动

กิจกรรมวันตรุษจีนปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 2021年威吉达丕塔雅学校春节活动

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 เวลา 08.08 น. – 11.00 น. ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 (ห้อง 323 และ ห้อง 328)  โดย นายอภิชาติ  ทองแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ มอบถุงส้มมงคล ให้กับคณะครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
           – การจัดแสดงนิทรศการผลงานนักเรียน (学生作品展览)
           – การจัดซุ้มวัฒนธรรมกาชงชาจีน (中国茶)
           – การตัดกระดาษจีน (中国剪纸)
           – การถักเชือกมงคล (中国结)
           – การห่อเกี้ยว (包饺子)
           – การแสดงทางวัฒนธรรมจีนของนักเรียน(学生表演节目)

Check Also

โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    & …