Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / แจ้งเปิดภาคเรียน 1/2564 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

แจ้งเปิดภาคเรียน 1/2564 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

คลิกลงค์ดูรายละเอียด..แจ้งเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

Check Also

การประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวนอ่าน : 1,0 …