Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / แจ้งเปิดภาคเรียน 1/2564 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

แจ้งเปิดภาคเรียน 1/2564 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

คลิกลงค์ดูรายละเอียด..แจ้งเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

Check Also

โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    & …