Home / ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ / กลุ่มงานวิชาการ / รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

✅✅✅เปิดรับสมัครแล้ววว วันนี้ ✅✅✅
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
▪️ระดับชั้น ม.1
▪️ระดับชั้น ม.4
📆เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ -13 มี.ค.2567
 
ช่องทางที่ 1 🌐สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ 
 
ช่องทางที่ 2 👤 สมัครด้วยตนเอง 9 -1 3 มี.ค. 2567
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
>> ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 <<
⬜️⬜️🟩🟩โรงเรียนวิจิตราพิทยา ⬜️⬜️🟩

Check Also

การประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวนอ่าน : 1,0 …