Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / การประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2566

การประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2566

Check Also

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2566 รอบ 2

จำนวนอ่าน : 497