Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / รายชื่อรับมอบตัวนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564

รายชื่อรับมอบตัวนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564

รายชื่อมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่..

 

Check Also

โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    & …