Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ข่าวกิจกรรมเด่น / โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                            โหลดรายละเอียด =>  คลิก

Check Also

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ระบบการรับสมัคร …