Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ข่าวกิจกรรมเด่น / ต้อนรับผู้บริหาร โรงเรียนวิจิตราพิทยา

ต้อนรับผู้บริหาร โรงเรียนวิจิตราพิทยา

ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์
และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนครชัย วงศ์จันทร์
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา
 
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก
 

Check Also

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2566 รอบ 2

จำนวนอ่าน : 447