Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ข่าวกิจกรรมเด่น / 💚💚💚 ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

💚💚💚 ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

ตามที่โรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้ประกาศให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น

ขณะนี้ หากบุตร-หลานของท่าน อยู่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดตามประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ขอความกรุณา ให้ท่านนำนักเรียนกลับมาบ้าน และกักตัวเอง 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนทันในวันเปิดเทอม

❗️ข้อควรระวัง
🔺ไม่ควรนำนักเรียน ไปยังพื้นที่เสี่ยง
🔺หากนักเรียนอยู่ร่วมกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
หรือหากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนักเรียนต้องกักตัวเอง 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรค

❗️วิธีป้องกันตนเอง
🔺สวมหน้ากากอนามัย
🔺ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างถูกต้อง
🔺เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย
🔺เลี่ยงพื้นที่แออัด

Check Also

การประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวนอ่าน : 1,0 …