Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ / กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ / VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
คลิกลิงค์  VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

คลิกลิงค์ .. เกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

About admin

Check Also

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา

ผู้บริหาร คณะคร …