Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / โรงเรียนวิจิตราพิทยาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือห้องเรียนพันธมิตร กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์(PIM)

โรงเรียนวิจิตราพิทยาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือห้องเรียนพันธมิตร กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์(PIM)

โรงเรียนวิจิตราพิทยาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือห้องเรียนพันธมิตร กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์(PIM)

ในการเปิดห้องแผนการเรียน จำนวน 3 ห้อง ได้แก่

1.ห้องเรียนเตรียมวิศวะ

2.ห้องเรียนแผนภาษาจีนธุรกิจ

3.ห้องเรียนแผนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

   
   

About admin