Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ ศิษย์เก่าโรงเรียนวิจิตราพิทยา รุ่น 5 ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มรภ.ศก ที่ท่าน และคณะ ได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

Check Also

โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    & …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น