Breaking News
Home / ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

  

 สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์ ความพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดวิชาความรู้

  • สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื่น ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ ผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนวิจิตราพิทยา คือมณฑลทหารบกที่ 6( ปัจจุบันคือ มณฑลทหารบกที่ 22 )

  

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

  • ต้นประดู่